ChatGPT là gì mà tạo nên cơn sốt trên thị trường chỉ sau chưa 2 tháng?